Home / ฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มเซรามิคติดรถยนต์

ฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มเซรามิค


” TIP AUTO บริการทุกระดับประทับใจ ” ติดตั้งฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มเซรามิค โดยช่างผู้ชำนาญการ ที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์การติดฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มเซรามิค แบบมืออาชีพ โดยช่างติดตั้งสามารถให้คำปรึกษาในการเลือกฟิล์มที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และบริเวณที่ติดฟิล์มของเราเป็นห้องระบบปิด ปลอดฝุ่น ใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานทันสมัย มีการตรวจเช็คงานก่อนส่งมอบ มั่นใจได้ว่าเมื่อท่านติดฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มเซรามิคกับ Tip Auto Technic ท่านจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน

  • ติดตั้งฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มเซรามิคโดยช่างผู้ชำนาญงานที่ได้ผ่านการอบรมและประสบการณ์กว่า15ปี
  • ให้คำปรึกษาในการเลือกฟิล์มให้เหมาะสมกับรถและความต้องการของลูกค้า
  • ห้องติดตั้งฟิล์มมาตรฐาน ปลอดฝุ่น
  • ติดตั้งโดยเครื่องมือ มาตรฐาน ทันสมัย
  • ตรวจเช็คงานก่อนส่งมอบทุกครั้ง

Enquiry Form

MENU