top of page
  • Writer's pictureAdmin

การดูแลกระจก หลังติดตั้งฟิล์ม

Updated: Jun 13, 2022


โดยปกติแล้ว ฟิล์มกรองแสงจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ในการเซตตัวเพื่อให้ฟิล์มอยู่ตัว

ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของฟิล์มรถยนต์ที่ติดตั้ง ตลอดจน อุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ

คราบความชื้น อาจเกิดขึ้นได้ แต่จะแห้งและหายหมดไปเองในช่วงเวลาประมาณ 1 เดือน

ในขณะที่รอให้ฟิล์มรถยนต์แห้งสนิท มีข้อความระวังดังนี้


1. ห้ามเลื่อนกระจกขึ้น - ลงเป็นเวลา 7 วัน หลังจากวันที่ติดฟิล์ม


2. ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์หลังติฟิล์ม ห้ามใช้น้ำล้างกระจก และห้ามเช็ด ถู ด้วย วัสดุที่มีความหยาบ อาทิ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ , ผ้าหยาบ , ขนแปรง , สก็อตไบร์ท ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ฟิล์ม ควรใช้ผ้าขนหนู หรือฟองน้ำในการเช็ดล้างกระจก แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านิ่มๆ


3. ห้ามเช็ดถูด้วยผ้าที่ใช้เช็ดตัวถังรถ, เบาะ หรือวัสดุตกแต่งภายในรถ เนื่องจากอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่เคลือบวัสดุดังกล่าวไปทำความเสียหายให้กับผิวฟิล์มได้


4.ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้กาว

เสื่อมสภาพหลุดลอกได้ควรใช้น้ำสะอาดอย่างเดียวเท่านั้น


5. ภายหลังการติดตั้งหากกระจกมัว เป็นฝ้า หรือมีลักษณะคล้ายน้ำขังอยู่ อาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1- 4 สัปดาห์


6. หากติดฟิล์มไปแล้ว สังเกตเห็นฟองอากาศ หรือ ฟิล์มหลุดที่มิใช่คราบน้ำขัง กรุณาติดต่อที่ร้านทันที

เพื่อตรวจสอบและแก้ไข

599 views0 comments

Comments


bottom of page