top of page
  • Writer's pictureAdmin

ทำความสะอาดผ้าม่านรถยนต์ง่ายๆด้วยตนเอง

Updated: Jun 29, 2021ผ้าม่านรถยนต์ หลังจากติดตั้งและใช้งานไปแล้ว

ก็ควรต้องมีการดูแลทำความสะอาดเพื่อทำให้ผ้าม่านมีความสวยงามและมีการใช้

งานคงทน ยาวนาน เมื่อใช้ไประยะหนึ่งถึงเวลาก็ต้องนำผ้าม่านมาซัก

ทำความสะอาด โดยการถอดม่านออกมาซัก เฉลี่ยแล้วควรซักทุก 6-10 เดือน

เพื่อขจัดฝุ่น อันเป็นสาเหตุทำให้ผ้าม่านหมองและเก่าเร็ว

และทำลายสุขภาพผู้โดยสาร

วิธีการถอดผ้าม่านออกมาซัก สามารถทำได้ดังนี้


1. อันดับแรกให้แกะจุก ที่อยู่ปลายรางออก

จุกดังกล่าวมีไว้เพื่อถอดผ้าม่านออกจากราง

ค่อยๆนำลูกล้อที่ติดกับผ้าม่านออกทีละตัว

ระวังอย่าฝืนหรือบิดแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ลูกล้อเสียหายได้

กรณีที่รางไม่ได้เจาะจุกกลมสำหรับไว้ถอดม่าน

ให้ใช้ไขควงตัวเล็กที่ปลายไขควงไม่ใหญ่กว่าร่องราง

ถอดเอาสกรูที่ยึดหัวท้ายรางออกมา ระวังร่องรางเป็นรอย

หลังจากนั้นดึงหัวท้ายออกแล้วรูดผ้าม่านออกทั้งหมด

พอถอดม่านแล้วให้ใส่หัวท้ายกลับเข้าตามเดิมทันที

เพื่อป้องกันไม่ให้หัวท้ายหาย


2. ทำตำหนิผ้าม่าน เพื่อจะได้ทราบตำแหน่งว่าผ้าม่านชิ้นไหน อยู่ตรงไหน

ด้านไหนบน ด้านไหนล่าง เพื่อสะดวกในการกลับนำมาใส่ภายหลัง

หลังจากที่ถอดผ้าม่านออกหมดทุกชุดแล้ว


3. นำผ้าม่านเข้าเครื่องซักผ้า ซักแบบผ้าปกติเหมือนซักผ้าทั่วไป

โดยไม่ต้องนำลูกล้อออกจากผ้าม่านเปรียบลูกล้อคือกระดุมเสื้อไม่มีผลเรื่อง

เครื่องซักหรือทำให้ลูกล้อเสียหาย


4. ซักเสร็จเมื่อผ้าแห้งนำผ้าไปรีดให้เรียบด้วยไฟอ่อนๆ

นำกลับมาใส่เข้าที่เดิมตามจุดถอดมา


5. ก่อนใส่ม่านกลับคืนควรทำความสะอาดรางม่านก่อน

โดยใช้ผ้าแห้งนุ่มเช็ดรอบรางและร่องรางเมื่อสะอาดแล้วให้เอาผ้าชิ้นเล็กพอที่

จะสอดเข้าภายในร่องรางได้ ชุบน้ำมันจักรแล้วเช็ดรูดไปรูดมา

ให้ดูว่าน้ำมันติดที่ร่องรางพอประมาณ ทำเช่นเดียวกันกับรางทุกดัว

แล้วเปิดจุกหรือหัวท้ายออก นำมาม่านมาใส่จุดเดิม

หลังใส่เสร็จรูดผ้าม่านไปมาให้น้ำมันจักกระจายให้ทั่วราง

ผ้าม่านจะรูดง่ายขึ้น


สำหรับรางม่านควรทำความสะอาดเป็นประจำ

เพื่อช่วยไม่ให้ฝุ่นละอองจับในร่องราง

ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การรูดม่านไม่สะดวก

หรือเวลารูดอาจมีติดขัดต่างจากตอนติดตั้งแรกๆ

เป็นสาเหตุที่ทำให้ชิ้นส่วนโดยเฉพาะลูกล้อ อาจเสียหายหรือแตกหักได้

ทำให้การใช้งานไม่สะดวกอายุการให้การใช้งานก็จะสั้นลงไปด้วย


572 views0 comments

コメント


bottom of page