top of page
  • Writer's pictureAdmin

7 วันอันตราย ข้อควรระวังหลังติดฟิล์มกรองแสง

Updated: Jun 13, 2022

สำหรับลูกค้าที่เพิ่งไปติดฟิล์มกรองแสงมา ช่างมักจะติดสติกเกอร์ ห้ามเลื่อนกระจกขึ้นลงเป็นเวลา 7 วัน

เพราะเป็นช่วงที่ฟิล์มกรองแสงยังไม่ยึดติดกับกระจกรถเต็มที่ ในระหว่าง 7 วันนั้นต้องดูแลอย่างไร

หรือมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ทิพย์ ออโต้ มีข้อมูลมาฝากค่ะ


1. ในช่วงระยะเวลา 7วัน หลังการติดตั้งฟิล์มกรองแสงไม่ควรไขกระจกขึ้น – ลง

หรือติดสติ๊กเกอร์ กล้องติดรถยนต์บนฟิล์มเพราะฟิล์มอาจหลุดลอกได้หลังจาก 7วัน

เมื่อฟิล์มแห้งสนิทและกาวทำงานอย่างเต็มที่ในการยึดติดกระจกแล้วจึงสามารถติดสติกเกอร์

หรือกล้องติดรถยนต์ได้


2. งดการล้างรถด้วยการฉีดน้ำล้าง 1 วัน และห้ามเช็ดถู

หรือใช้น้ำล้างกระจกจนกว่าจะพ้น 21 วัน นับจากวันติดตั้ง


3. ห้ามใช้น้ำล้างกระจก ให้ใช้ผ้าสะอาดและน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาด

กระจกที่ติดตั้งฟิล์ม และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านิ่มๆที่สะอาดเท่านั้น


4. ห้าม! เช็ดถู

หรือทำความสะอาดกระจกภายในรถด้วยผ้าที่ใช้เช็ดตัวถังรถ,เบาะรถ หรือวัสดุอื่นๆเนื่องจากอาจมีสารเคมีปนเปื้อนซึ่งจะไปทำความเสียหายให้กับผิวฟิล์ม และอาจทำให้ชั้นกันรอยขีดข่วนเสื่อมสภาพ

หลุดลอกได้


5. ห้ามเช็ดถูด้วยผ้าเย็น, ขนแปรง, สก็อตไบร์ท หรือวัสดุอื่นๆ

ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ฟิล์มได้


6. ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียโดยเด็ดขาด

เพราะจะทำให้กาวเสื่อมสภาพหลุดลอกได้ ควรใช้น้ำสะอาดอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ควรสังเกต สภาพของฟิล์ม หลังติดตั้ง 1-7 วัน ถ้าสังเกตเห็นฟองอากาศ แต่มิใช่คราบน้ำขัง กรุณานำรถ

ของท่านเข้าศูนย์ติดตั้งเพื่อตรวจสอบทันที หากกระจกมัวหรือหรือมีลักษณะคล้ายน้ำขังอยู่

ไม่ต้องตกใจ อาการเหล่านี้จะหายไปเอง ภายในเวลา 1-4 สัปดาห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ฟิล์มที่มีคุณภาพ

และทราบวิธีดูแลรักษาให้ฟิล์มมีสภาพดีอยู่กับเราไปนานๆแล้วล่ะค่ะ

36,104 views0 comments

Comments


bottom of page