top of page
  • Writer's pictureAdmin

“กลิ่นอับในรถยนต์” ปัญหาที่ทุกคนต้องเจอ

Updated: Jun 13, 2022

กลิ่นรถยนต์ที่ใหม่คุณคงชื่นชอบมากกว่ากลิ่นเหม็นอับเก่าๆที่เกิดขึ้นในรถคุณ

สาเหตุของกลิ่นอับนั้นมักมาจากเชื้อรา

แต่คุณสามารถทำตามขั้นตอนทางด้านล่างนี้ในการเรียนรู้ที่จะกำจัดกลิ่นอับในรถ

เริ่มจาก : ค้นหาต้นตอของกลิ่น

สิ่งแรกที่คุณควรทำคือการค้นหาต้นตอของกลิ่นในรถ

โดยคุณอาจจะต้องก้มดมกลิ่นด้วยตัวคุณเองไปบริเวณรอบๆภายในรถ

แต่กลิ่นเหม็นนั้นมักเกิดขึ้นจากอากาศที่ชื้นภายในรถคุณ


วิธีดังต่อไปนี้คือสาเหตุที่ก่อให้เกิดกลิ่นต่างๆ

-ที่เก็บล้อรถสำรองที่อยู่ใต้กระโปรงรถเป็นสถานที่ที่สามารถทำให้เกิดราขึ้น

และส่งกลิ่นมายังรถ

- กระโปรงรถสามารถเป็นสาเหตุของการส่งกลิ่น

-พื้นพรมรถและพรมรองเท้าสามารถเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเชื้อราได้จากการ

หกของน้ำ ฝนที่ตก หรือสิ่งต่างๆที่สามารถทำให้เกิดความเปียกชื้น

- ท่อระบายน้ำในเครื่องยนต์เกิดการอุดตัน

- เครื่องปรับอากาศอาจมีตัวกรองที่สกปรกหรือเกิดการขึ้นราได้

คุณสามารถสังเกตุได้หากพรมรองเท้าเกิดการเปียกชื้น

- อาหารสดตกหล่นอยู่ภายในรถ อาหารเหล่านี้สามารถเกิดเชื้อราได้

เมื่อพบต้นตอของกลิ่นแล้ว ก็ทำการกำจัดไปทีละสาเหตุ เช่น

หากเป็นเพราะอาหารสดที่ตกหล่นอยู่ภายในรถของคุณ คุณควรหยิบไปทิ้งทันที่


แต่หากเกิดจากท่อที่รั่วหรืออุตัน คุณควรทำการซ่อมทันที

แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิธีการกำจัดเชื้อราต่างๆ ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ

ควรทำความสะอาดรถทุกสัปดาห์เพื่อแก้กลิ่นอับในรถ

และทิ้งขยะภายในรถให้สม่ำเสมอ

และทำการดูดฝุ่นภายในรถพร้อมกับการเช็ดถูด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์

หรือแม้แต่วิธีธรรมชาติเช่น อฉีดเสปรย์น้ำส้มสายชูผสมน้ำมะนาว

เพื่อขจัดกลิ่นอับในรถยนต์ โดยผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำมะนาวและน้ำสะอาด

จากนั้นให้ฉีดไปทั่วๆรถและบนส่วนประกอบต่างๆภายในรถ

ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยขจัดกลิ่นอับได้

ทีนี่คุณก็ได้รู้วิธีการกำจัดกลิ่นอับในรถอย่างง่ายๆแล้ว

ลองทำตามขั้นตอนต่างๆทางด้านบน

แล้วรถของคุณจะปราศจากกลิ่นเหม็นที่ได้ผลอย่างน่าเหลือเชื่อ!

102 views0 comments

Commentaires


bottom of page