top of page
  • Writer's pictureAdmin

เติมลมยางรถเท่าไหร่ดี??

เติมลมยางรถเท่าไหร่ดี ให้ปลอดภัยเหมาะกับการขับขี่ ทิพย์ ออโต้มีคำตอบมาให้ค่ะ


การเติมลมยางรถยนต์ ถือเป็นปัจจัยหลักในการดูแลรักษายางรถยนต์ ถ้าขาดการดูแลที่ดี จะเกิดผลเสียต่อรถยนต์หลายประการ ตลอดจนส่งผลถึงความปลอดภัยในการขับขี่ จึงควรตรวจเช็คสม่ำเสมอ ดังนี้ค่ะ


การตรวจเช็คลมยาง ควรตรวจเช็คในขณะที่ยางยังเย็นอยู่และเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องควรเติมลมยางให้ได้ตามมาตรฐานที่

บริษัทรถกำหนด โดยสามารถดูได้จากคู่มือหรือแถบข้างประตูรถฝั่งคนขับ นอกจากนี้หากมีความจำเป็นต้องเก็บยางไว้นานๆ ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ยางสัมผัสกับความร้อน แสงแดด ลม ฝน ความชื้น น้ำมันและสารเคมีต่างๆ หากสามารถปฏิบัติได้ตามนี้ อายุการใช้งานของยางก็จะยาวนานขึ้น


ความดันลมยาง สำหรับรถเก๋งและรถกระบะ รถเก๋ง ความดันสูงสุด ไม่ควรเกิน 36 ปอนด์ / ตารางนิ้ว ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของรถนั้นๆ ด้วย เช่น

  • รถเก๋งขนาดเล็ก ความดันลมยาง ประมาณ 25 – 30 ปอนด์ / ตารางนิ้ว (psi)

  • รถเก๋งขนาดกลางถึงใหญ่ ความดันลมยาง ประมาณ 30 – 35 ปอนด์ / ตารางนิ้ว (psi)

  • รถกระบะ ความดันลมยาง ไม่ควรเกิน 65 ปอนด์ / ตารางนิ้ว (psi)

โดยสามารถดูการเติมลมยางมาตรฐานได้จากสมุดคู่มือการใช้รถแต่ละรุ่นหรือดูจากด้านข้างประตูรถด้านคนขับ


หากเติมลมยางไม่พอดีจะเกิดอะไรขึ้น???


1. หากเติมลมยางรถ น้อยเกินไป จะทำให้ยางจะบวมล่อนได้ง่าย อายุการใช้งานลดลง ดอกยางสึกผิดปกติอาจจะสึกที่ขอบยางข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง สึกที่ไหล่ยางหรือสึกที่ปลายดอกมีความฝืดที่ผิวสัมผัสมาก ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกว่าปกติ


2. หากเติมลมยางรถ ลมมากเกินไป เมื่อได้รับแรงกระแทกจะระเบิดได้ง่าย อายุการใช้งานลดลง ดอกยางโดยเฉพาะกลางหน้ายางจะสึกมาก ถ่ายเทการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกขึ้นสู่ตัวรถได้มาก ขาดความนุ่มนวล


การเติมลมยางรถ ล้อคู่หน้า ล้อคู่หลัง

การเติมลมยางรถยนต์ จะต้องเติมให้ล้อคู่เท่ากันเสมอ ไม่เช่นนั้นยางเส้นที่มีแรงดันมากจะรับน้ำหนักมาก ชำรุดเสียหายง่าย สึกหรอผิดปกติ เส้นที่เติมลมน้อยจะรับน้ำหนักน้อย การสึกของยางจะไม่เรียบเสมอกัน หรือสึกอย่างผิดปกติ

ข้อควรระวังในการเติมลมยางรถ

  • ไม่ควรปรับความดันลมยางในขณะยางร้อน

  • ยางเรเดียลเส้นลวดต้องเติมลมมากกว่ายางผ้าใบธรรมดา

  • การเติมแรงดันลมยางไม่ถูกทำให้อายุใช้งานสั้นลง เช่น ยางรถยนต์ทีใช้แรงดันลมมาตรฐาน 2 ก.ก./ซ.ม.2 หรือ 28 ปอนด์/ตร.นิ้ว (psi) รับน้ำหนักได้ 800 ก.ก เติมลมมากไปจะมีอายุใช้งานเพียง 70% หรือเติมลมลมยางอ่อนไปจะมีอายุการใช้งานเหลือเพียง 45%

เพราะฉะนั้น จึงควรเติมลมให้พอดี ตามเกณฑ์ที่โรงงานกำหนดหรือพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน เช่น มีการบรรทุกสัมภาระหนัก เป็นประจำ ก็เพิ่ม ลมยาง ได้อีก 2-3 ปอนด์/ตร.นิ้ว(psi) ตามความเหมาะสม นอกจากต้องเติมลมให้ถูกต้องแล้วจะต้องมีการตั้งศูนย์ล้อ ตั้งมุมของล้อหน้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐานของรถยี่ห้อนั้นๆ อีกด้วย

2,920 views0 comments

Comentários


bottom of page